Vi bruger Cookies!     

         
 X     
nynoerupvandvaerkTAKSTBLAD

  

Takstblad

for

I/S Ny Nørup Vandværk

 

Gældende fra den 04.02.2008

Reguleret den 03.03.2012/01.04.2014/03.05.2016

 

Vandtarif, afregning efter måler:

a. Forbrug                                                                      (5,01)                            6,26 kr./m3

b. Afgift for ledningsført vand                                                   (6,53)                            8,17 kr./m

I alt..................................................................................(11,54)                     14,43 kr./m3

 

c. Fast afgift:

      1,5 - 2,5 m3/t måler                                                              (320,00)                            400,00 kr.

      5,0 m3/t måler                                                                       (640,00)                            800,00 kr.

                                                                                                                                                        

Tilslutningsafgift.

1.0  Boliger.

1.1 Hovedanlægsbidrag.

Parcelhuse, kæde- og rækkehuse m.v.                                  (1.250,00)                      1.562,50 kr. 

1.2 Stikledningsbidrag.

32 - 40 m/m stikledning                                                      (10.000,00)                     12.500,00 kr.

50 m/m stikledning                                                              (12.500,00)                     15.625,00 kr.

 

2.0 Erhverv - institutioner m.m.

2.1 Hovedanlægsbidrag

          Betales efter taksterne i afsnit 1.1

2.2 Stikledningsbidrag.

          Betales efter taksterne i afsnit 1.2

2.3 Forsyningsledningsbidrag.

Ved byggemodninger betaler bygherre (udstykker) alle udgifter ved nedlægning af forsyningsledninger.

 

GEBYRER ved betaling efter forfaldsdato:

Rykkergebyr pr. rykker                                                          (200,00 kr.)               250,00 kr.

Lukke-/åbnegebyr                                                                   (500,00 kr.)               625,00 kr.

 

Omkostninger i forbindelse med lukning/genåbning afholdes af det medlem, der har fået dette foretaget.

Gebyr ved for sent indberetning af selvaflæsning                 (200,00 kr.)               250,00 kr.

Renter ved for sen betaling af ydelser:                                    1 % pr. påbegyndt måned.

Flyttegebyr                                                                            (200,00 kr.)               250,00 kr.

Gebyrer påføres næste regning.

 

Byggevand:

Byggevand til parcelhusgrunde i max. 6 måneder.                (800,00 kr.)               1.000,00 kr. 

Større byggerier:                                                                                                Efter aftale.

  

Landzone (Vandplan Vejle):

                                                      

Hus til beboelse                                       (27.500,00)                                       34.375,00 kr.

Momsregistreret Landbrug/Erhverv         (38.500,00)                                        48.125,00 kr.

(Incl. Beboelse)

 

Såfremt etableringen sker i forbindelse med etablering af forsyningsledningen ydes

der følgende rabat                                                                 (4.000,00)              5.000,00 kr.

 

 

 

Regulering:

Anlægsbidrag reguleres pr. 1. januar i henhold til Dansk Vandteknisk Forenings seneste offentliggjorte indekstal med basis i index 100 pr. 1. okt. 1995.

Beregningsindeks:

- for forsynings- og stikledninger pr. 01.10.2006  =  151,79

 

 

 

Leveringsophør

Ved leveringsophør afbrydes stikledningen ved hovedledningen af vandværket.

For afbrydelse betales 25 % af stikledningsbidraget.

Ved genetablering inden 5 år skal der:

1.    Betales stikledningsbidrag.

2.    Ved mindre eller samme målerstørrelse ikke betales hovedanlægsbidrag.

3.      Ved større målerstørrelse, betales differensen i hovedanlægsbidraget svarende til de to målerstørrelser.

 

Der tages forbehold for trykfejl.

Priserne i parentes er eksklusiv 25 % MOMS             

 

Takstbladet er godkendt af Vejle Kommune.

 

Natur- og Miljøforvaltningen

 

 

Den:                                                                                      

 

 

Sign.:                                                                                     

 

Godkendelse fra Vejle Kommune:

 

Ny Nørup Vandværk

v/ Heine Risom Poulsen

Vesterløkke 42

Ny Nørup

7182 Bredsten

 

Godkendelse af takstblad for Ny Nørup Vandværk

 

Vejle Kommune har den 28. januar 2010 modtaget Ny Nørup Vandværks ansøgning om godkendelse af nyt takstblad.

 

Vejle Kommune godkender hermed takstbladet efter § 53 i Vandforsynings-loven.

 

Bemærkninger til takstblad 2010

Afgift for kortlægning af vandindvindingsområder er 0,31 kr. pr. m³ i 2010 og ikke 0,30 kr. som oplyst i takstblad.

Kortlægningsafgiften bør ikke fremgå direkte af takstbladet, da den afhænger af tilladelsesmængden og ikke det faktuelle forbrug. I stedet kan det fremgå, at kortlægningsafgiften er indeholdt i den variable afgift på 5,01 kr./m3.

 

Har I spørgsmål, er I velkomne til at kontakte os.

 

 

Venlig hilsen

 Susanne Christiansen

 

 

J. nr.: 13.02.03-S55-5-10

 

EAN-nr.:

5798006363995

Kontaktperson:

Susanne Christiansen

Lokaltlf.: 76 81 24 43

Lokal fax: 76 81 24 09

Mobil: 

E-post:SUSAC@vejle.dk

Her bor vi:

Vedelsgade 17, 7100 Vejle

 

Opdateret 15/04/2017

Opdateret 15/04/2017

Besøg  
021237