Vi bruger Cookies!     

         
 X     
Ny Nørup Vandværk I/SNy Nørup Vandværk arbejder sammen med følgende partnere i forbindelse med vandværkets drift:

Vandværkernes EDB-service:   

Forestår opkrævninger af vand, moms, regnskab, årsaflæsninger mm..  

http://www.vand-edb.dk/

 

KEMIC Vandrens AS:  

Foretager service på vandbehandlingsanlægget (filtre, pumper, kompressor mm.)

www.kemic.dk

 

Randbøldal VVS ApS:  

Alle arbejder på ledningsnettet (hoved- og stikledninger, udskiftning af målere mm.).

http://www.randboldalvvs.dk/

 

Kaltoft ELservice:  

Alle el-arbejder på vandværket.

http://www.kaltoftel.dk/

 

Eurofins Miljø A/S

Udtagning og analyse af vandprøver.

miljo@eurofins.dk

 

Vejle Kommune

Myndighed, tilladelser, sparring, kontrol og tilsyn mm.

www.vejle.dk

 

Vandrådet i Vejle Kommune

http://danskevv.dk/netvaerk-vandraad/vandraad/vandraad-syd/vejle.aspx

 

Danske Vandværker

http://danskevv.dk/

     

 

Opdateret 09/12/2016

Besøg  
021237