Vi bruger Cookies!     

         
 X     
Ny Nørup Vandværk I/S
Her er link til aktuelle hjemmesider:

Danske Vandværker 

Solrød Center 20 C, 2680 Solrød Strand
Telefon 56 14 42 42
www.
http://danskevv.dk/

Om Danske Vandværker:

Danske Vandværker er brancheforening for landets vandværker. Medlemsskaren tæller også vandbranchens industri og leverandører.

Danske Vandværker er den eneste brancheforening, der alene koncentrerer sig om forsyning af drikkevand. 

Danske Vandværker er en sammenslutning af forbrugerejede vandforsyninger i form af andelsselskaber eller interessentskaber. Af landets ca. 2700 private vandværker er 2.089 vandværker medlem af DV. 


Foreningen består af:

-    Repræsentantskab
-    Landsbestyrelse
-    5 Regioner
-    Sekretariat

Foreningens opgaver er:
Udadtil at fungere som interesseorganisation over for myndigheder inden for forsynings- og miljøsektoren, regering, folketing, by- og landskabsstyrelse, miljøstyrelse, kommuner og andre tilsvarende enheder.

Varetagelse af generelle vandværksinteresser direkte over for Folketinget, Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen, Miljøstyrelsen, m.fl.

Deltagelse i udvalg, nævn og kommissioner, nedsat af centrale eller decentrale myndigheder på vandforsyningsområdet.

Indadtil at yde bistand og rådgivning til vandværkernes bestyrelser gennem konsulentarbejde og kursusvirksomhed.

Afholdelse af de vandværksudstillinger i Jylland, på Fyn og på Sjælland, hvor leverandører fremviser det sidste nye inden for vandværksdrift.

Planlægning og afholdelse af kurser for vandværkernes bestyrelsesmedlemmer.

Udgivelse af medlemsbladet Vandposten, bladet er sammen med hjemmesiden foreningens vigtigste informationskilde.

 

Vejle Kommune

Drikkevand

Skolegade 1

7100 Vejle

Tlf.: 76 81 00 00

http://www.vejle.dk/Borger/Bolig-og-byggeri/Forsyning-og-affald/Drikkevand.aspx

Om Vejle Kommune - Drikkevand:

Her findes mange aktuelle oplysninger om drikkevand og lovgivning.

 

Naturstyrelsen

Drikkevand

Haraldsgade 53

2100 København Ø

Tlf.: 72 54 30 00

 

http://www.naturstyrelsen.dk/Vandet/Drikkevand/

 

Om Naturstyrelsen:

Her er mange nyttige oplysninger om lovgivning.

 

Opdateret 13/09/2016

Besøg  
021237