Vi bruger Cookies!     

         
 X     
Ny Nørup Vandværk I/S

 

Indberetning kan foretages på følgende måder:

  1. På internettet via www.tastselv-vand.dk - login oplysninger fremgår af tilsendte måleraflæsningskort.
  2. Indtast måleraflæsning på telefon: 7539 1841. Hav oplysninger klar inden du ringer op.
  3. På telefax nr.: 7539 1104.
  4. Indsendelse af udfyldt aflæsningskort med postvæsnet.

Vandværket anbefaler indsendelse af oplysninger på internettet, alternativt på telefon.

Ved for sen indberetning af aflæsning opkræves et gebyr i ht. takstblad.

Opdateret 09/12/2016

Besøg  
021237